Skip to main content

Introductie
Toen de 914 eind 1969 werd geïntroduceerd kon men kiezen uit 2 versies m.b.t. de motoruitvoering. De Porsche 914 met een – van de VW 411-E overgenomen – 4 cilinder motor met electronische inspuiting
(D-Jectronic van Bosch) en de 914 met een 6 cilinder Porsche motor, van brandstof voorzien door een carburateursysteem (Weber). De eerstgenoemde motor had een cilinderinhoud van 1679cc (1.7 ltr.), de tweede een inhoud van 1991cc (2 ltr.).

Overzicht
Om er niet een eindeloos getallen verhaal van te maken zijn de verder technische gegevens terug te vinden in het overzicht aan het eind van dit artikel. Met betrekking tot de motoren is in dit overzicht vooral van belang de hoofdlettercode voorafgaande aan het ingeslagen motornummer. Aan deze letter(s) is het type motor te herkennen en bij benadering het bouwjaar. Ook de plaats waar dit nummer is ingeslagen geeft een indicatie voor de cilinderinhoud (zie foto).

Nieuwe motor
In de jaren 1970, 1971 en 1972 zijn de twee beschreven motoren in de Porsche gebouwd.
Porsche introduceerde in de herfst van 1972 (begin modeljaar 1973) het 914 model met de nieuwe 2 ltr. Motor (1971cc) afgeleid van de VW-412-E motor. Deze uitvoering levert 100 pk (vlgs. Overzicht 95 pk?), dus slechts 10 pk minder dan de 6 cilindermotor in de 914/6.

Met de verschijning van deze nieuwe 2 ltr.-4 cilinder versie werd de productie van de 6 cilinder gestaakt. Naast de 2 ltr. Motor blijft in 1973 de 1.7 ltr. Versie nog steeds leverbaar, al zal het toen ook al duidelijk geweest zijn dat met een prijsverschil tussen beide uitvoeringen van een kleine ƒ 600,-- (ƒ 18.433,80 en ƒ 18.992,40) en een verschil van 20 paarden, de 1.7 ltr. zou verdwijnen.

Vreemde eend
Wat echter in de vele publicaties van die jaren niet terug te vinden is, is de 1679cc versie uit 1973 met 72 pk onder de kap, zoals die in het overzicht voorkomt (lettercode EB). Wie daar meer van weet, mag daar over schrijven.

Weinig spectaculairs
In de jaren 1974, 1975 en 1976 gebeurt er weinig met de 914 motoren.
De 1.7 ltr. motor wordt eind 1973 (modeljaar 1974) vervangen door de 1.8 ltr. (1795cc) en deze laatste blijft, net zoals de 2 ltr. motor, tot het einde van de Porsche 914 productie leverbaar.

L-Jetronic
De 1.8 ltr. motor is overigens uitgevoerd met een ander injectiesysteem dan de 1.7 en 2 ltr. motoren. In plaats van een D-Jectronic systeem is een L-Jetronic systeem gebruikt.
De systemen verschillen van elkaar door een andere manier van meting van de instromende lucht waarop de hoeveelheid ingespoten brandstof wordt gebaseerd.

In het hierna volgende overzicht zijn de motorcodes en nummers te vinden, maar ook het aantal pk’s met bijbehorende toerental en de afmetingen van boring en slag.

Porsche 914,914/6 & 916 VIN Engine Numbers.

Eerstvolgende evenementen

  • Technische sleuteldag 24 oktober 2021